Vilkår og betingelser for Egus af 2019 ApS

CVR:  40663487

Generelt

Disse standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Egus af 2019 ApS. 

Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver og projekter lavet af Egus af 2019 ApS.

Standardbetingelserne er gældende for alle opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der ved disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.
Ved oprettelse af eventuelt video- eller billedemateriale tilhører alle rettigheder til materialet kunden, der har tildelt Egus af 2019 ApS det dertilhørende projekt.

 

Betaling og priser

Egus af 2019 ApS udfører konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret, således at der faktureres efter forbrugt tid. Egus af 2019 ApS benytter en standardtimepris på 400DKK / timen der gælder arbejde af enhver karakter, medmindre andet er aftalt.

Egus af 2019 ApS fakturerer månedsvis bagud. En udstedt faktura vil forfalde til betaling 8 dage efter udstedelsen. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK for hver opkrævet rykker.

 Alle priser på hjemmesiden og i disse standardbetingelser vil være angivet i danske kroner eksklusiv moms.

 

Fortrolige oplysninger

Egus af 2019 ApS er forpligtet til ikke at videregive fortrolige oplysninger opdaget ved samarbejdet til tredjepart. 

Egus af 2019 ApS forbeholder sig retten til at oprette referencer til udførte projekter indeholdende resultater og metoder benyttet ved samarbejdet. Disse vil i visse tilfælde benyttes i markedsføringsøjemed.

 

Oprettede links til SEO

Egus af 2019 ApS fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller lignende. Hertil vil Egus af 2019 ApS ikke erstatte de brudte links eller refundere det betalte beløb for den udførte ydelse.